PL

Tabela odporności węży przemysłowych

Tabela odporności chemicznej

 

Tabela odporności chemicznej służy do określenia materiału węża dla danego środowiska pracy.
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

 

EPDM • guma etylenowo -propylenowa dienowa
EPM • guma etylenowo -propylenowa
NR • guma naturalna
NBR • guma butadienowo -nitrylowa (buna -n)
CR • guma chloroprenowa (neopren)
SBR • guma butadienowo -styrenowa
XLPE • polietylen usieciowany
PTFE • teflon
PVC • polichlorek winylu

A • duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej
B • średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej
C • mała odporność, ograniczony zakres użycia
X • brak odporności
• brak danych

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze 20˚C.


 

ŚRODOWISKO EPDM EPM NR NBR CR SBR XLPE PTFE PVC
aceton B A C X C C A B X
acetooctan etylu B A C X C C A A -
acetylen B A B A B B A C -
aldehyd masłowy C B X X C X A A -
aldehyd octowy 50% B A B X C C A B X
alkohol amylowy B A B B B B A A C
alkohol benzylowy B A X X B X A A X
alkohol butylowy C B A A A A A B B
alkohol butylowy III rz. C B B B B B A A -
alkohol dwuaceton B A X X B X A A -
alkohol etylowy (etanol) B A A A A A A B B
alkohol izobutylowy B A A B A B A A B
alkohol izopropylowy B A A B B B A A B
alkohol metylowy (metanol) B A A A A A A A B
alkohol oktylowy X C B B A B A A -
alkohol propylowy B A A A A A A A B
amoniak bezwodny                           kontakt z Działem Sprzedaży
amoniak gazowy (gorący)                           kontakt z Działem Sprzedaży
amoniak gazowy (zimny)                           kontakt z Działem Sprzedaży
anilina B A X X X X A A -
anilinowe barwniki B A B X B B A C -
asfalt                           kontakt z Działem Sprzedaży
azot B A A A A A A A -
azotan amonowy B A C A A B A A -
azotan glinu B A A A A A A A B
azotan ołowiawy B A A A A A A - -
azotan potasu B A A A A A A A B
azotan propylu B A X X X X A - -
azotan sodu B A B B B A A A B
azotan srebra B A A B A A A A B
azotan wapniowy B A A A A A A A -
azotan żelazowy B A A A A A A A B
azotan amonowy B A A A A A A A -
benzen X X X X X X A B X
benzoesan benzylu C B X X X X A A -
benzoesan butylu C B C X X B A - -
benzoesan etylu B A A X X A B A -
benzyna X X X A C X A A B
bezwodnik maleinowy C B C X C C - - -
bezwodnik octowy C B B C B B A B -
boran sodu B A A A A A A A B
bordoska ciecz B A B B B B A - B
brom bezwodny X X X X X X X A -
bromotoluen X X X X X X C - -
butadien X C X X X X A A -
butan X X X A A X A A -
butyloamina B A X C X X - - -
carbitol C B B B B B A A -
celosolw butylowy B A X C C X A A -
celosolw metylowy C B X B B X A A -
celosolw C B X X X X A A -
chlor (suchy)                           kontakt z Działem Sprzedaży
chlor (wilgotny)                           kontakt z Działem Sprzedaży
chlorek acetylu X X X X X X B B -
chlorek amonowy

Kontakt

AGROFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Grzegorzowice Małe 9, 32-095 Iwanowice

Tel. 12 307-08-03

Fax. 12 444-73-36

biuro@agroflex.com.pl

www.agroflex.com.pl

 

Social media